X

Contact

 

 • Biografie (NL)
 • Biography (EN)

Ik ben Rick van der Kraats, geboren in Amersfoort (Nederland) in het jaar 2000.
Voor een trip naar Noorwegen kreeg ik in 2011 van mijn ouders een camera in mijn handen gedrukt. Dat bleek een schot in de roos! Zowel mijn interesse voor de natuur als voor fotografie werd gewekt. Een foto van een Zeearend in een tijdschrift gaf de doorslag: ik werd natuurfotograaf.

Mijn directe omgeving bleek een voedingsbodem te zijn voor mijn nieuwe hobby: polder Arkemheen beschouwde ik als mijn achtertuin. Deze polder bleek zelfs de basis te worden voor contacten die uitmondden in het verkopen van foto’s aan ambassadeurs en ministers van de EU en koninklijke families: dat vond ik een hele eer. In zijn enthousiasme over mijn foto’s ging de Nederlandse ambassadeur in Luxemburg zelfs actief mijn foto’s verkopen. Dit gaf mij nog meer zelfvertrouwen. 

Ik ging me verdiepen. De fotografie werd meer gelaagd. Ik ging meer experimenteren. Verdiepte me in andere kunstvormen. Nu ging ik mezelf bevragen: wat maakt het beeld aansprekend? Hoe is de foto opgebouwd? Vertelt de foto een verhaal? Ik wilde verbeteren.

Toch werd me duidelijk dat het beeld niet het enige is dat telt. Juist het plezier dat ik beleefde aan de natuur en het maken van de foto's bleek de motor achter deze verdieping. Hierom ging ik ook vaak zonder camera op pad, ik merkte dat ik dat nodig had, ter inspiratie, om op te laden en weer tot frisse ideeën te komen.

Ik ging de potentie van mijn fotografie voelen. Hier kon ik iets mee bereiken. Dat is wat ik wilde.
Dit gevoel werd al snel bevestigd door het winnen van 6 prestigieuze natuurfotografiewedstrijden:

 • WNF-Frans Lanting Photo Award 2016 ‘’Young Talent’’ (eerste plaats)
 • Groene Camera 2017 ‘’Natuurfotografietalent van het jaar’’ (eerste en tweede plaats)
 • International de Photo Nature de Namur 2017 ‘’moins de 18 ans’’ (eerste plaats)
 • Nature Photographer of the Year 2017 ‘’Youth’’ (eerste plaats)
 • Lowlands Photographer of the Year 2017 ‘’Youth’’ (tweede plaats)
 • Montphoto Contest 2018 ''Youth'' (winnaar)

Als onderdeel van de WNF-Frans Lanting Photo Award heb ik de eer gehad om een
workshop met Frans Lanting zelf te mogen meemaken.

               

 

I am Rick van der Kraats, born in Amersfoort, the Netherlands, 2000. My parents presented me with a camera during a trip to Norway in 2011. This proved to be a great decision and provoked both my interest for nature and photography. A picture in a magazine of a White-tailed Eagle sealed the deal: a new hobby was born! I became a nature photographer.

My surroundings in Amersfoort were a fertile breeding ground for my new hobby: I treated the Arkemheen polder as my back-yard. This polder even provided me with the contacts for the sale of my pictures to ambassadors and ministers of the EU and the royal family: a great honour! Fuelled by his enthusiasm about my photo’s, the Dutch ambassador in Luxemburg even started selling my images for me! This in turn fueled my confidence.

My photography deepened. I deepened. I started to experiment more. Looked into other art forms. I started to question what made the image appealing? How it is built up? Does the image tell a story? Bottom-line: I wanted to improve!

It became clear to me that the image is not the only thing that counts. It's the satisfaction I got from nature and taking the picture that was the source behind this deepening. For this reason I often went out into nature without my camera. I noticed that I needed that. For inspiration. To charge-up and let fresh ideas arise.

I started to feel the potential of my photography. This is what I wanted. This feeling was soon confirmed by winning six mayor nature photography awards.

 • WNF Frans Lanting Photo Award 2016 ‘’Young talent’’ (first place)
 • Groene Camera ‘’Nature photography talent of the year 2017’’ (runner-up and first place)
 • International de Photo Nature de Namur 2017 ‘’Under 18 years’’ (first place)
 • Nature Photographer of the Year 2017 ‘’Youth’’ (first place)
 • Lowlands Photographer of the Year 2017 ‘’Youth’’ (second place)
 • Montphoto Contest 2018 ''Youth'' (winner)

I had the honour of enjoying a workshop with Frans Lanting in person as part of the WNF-Frans Lanting Photo Award